CALL CENTER: +562 26830537 / +562 26836221

Calfoma 12 x 500 mL

Calcio, fósforo, magnesio y vitamina B12
$8000
Unidades:

- Bovinos: 250 a 800 mL en hipocalcemia.
- Terneros entre 50 a 100 Kg: 25 a 60 mL para tonificación.
- Ovinos y caprinos: 25 a 60 mL en hipocalcemia, hipomagnesemia y/o tonificación.
- Cerdos: 25 a 60 mL para tonificación.
- Lechones entre 10 a 30 Kg: 5 a 10 mL para tonificación.
- Caballos: 250 a 800 mL para tonificación.